Walidacji electronis baz danych w celu zapewnienia dokładności i integralności danych